Selebrasyon mwa Kreyòl

Haitian Creole Month Celebration

Félix Morisseau Leroy

29 oktòb 2016, 11è–4è

Omaj pou powèt Félix Morisseau Leroy

Prezantasyon: Patrick Sylvain
Fim Ayisyen: «Wòch Nan Solèy»
Prezantasyon: Patricia Benoît

Félix Morisseau Leroy

Twa nouvo otè Trilingual Press:

Tontongi ap prezante nouvo liv Kiki Wainwright la: Tanbou Liberasyon
Kwitoya: Pawolitik
Don William: Flèch palmis pa fizi
Charlot Lucien: CD Diogène Nèg Mawon

Ekspozisyon / vant liv ak CD

Ranmasaj liv pou yon bibliyotèk ann Ayiti

Kowòdinasyon:
City Night Readings, Echo Culture, Trilingual Press, JEBCA Editions Asanble Atis Ayisyen nan Massachusetts

Cambridge Public Library
449 Broadway, Cambridge MA 0213

Pou enfòmasyon: 617-827-5017

Ou ka li anons sa a sou entènèt si li pa montre kòrèkteman.