Tambour / Tanbou drapò

TANBOU / TAMBOUR

PO Box 391206, Cambridge, MA 02139
Telephone: (617) 331-2269
E-mail: Redaksyon@tanbou.com


Tanbou / Tambour, revue littéraire et politique,
paraît périodiquement.
Ses pages sont ouvertes à tout progressiste
qui travaille pour «changer la vie».

Prenon:  Nom: 
Adrès:
Vil:
 Eta/Peyi:
Zònpostal:   Peyi: 
Adrès elektronik:   Nimewo telefon: 
Kotize nan montan 20 US$ (oubyen plis, endike montan don an: $ )
Wi voye pa lapòs yon nimewo Tanbou / Tambour
Nou ta renmen pibliye ekri ou oubyen kòmantè ou…Voye ban nou ekri ou, kontribisyon oubyen sijesyon nan: Redaksyon@tanbou.com